Rouge Coco Flash – Chanel

Naj­now­sza pomad­ka do ust fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel to połą­cze­nie żywych kolo­rów i bły­sku z mak­sy­mal­nym poczu­ciem kom­for­tu. Bez kom­pro­mi­sów i dyle­ma­tów. Twa­rzą kam­pa­nii Rouge…

Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel…

Od kołyski, nie po grób. Po co nam dzieci celebrytów?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, viralmozo.com Kam­pa­nia Cha­nel,  w roli gwiaz­dy Lily-Rose Depp, nasto­let­nia cór­ka Vanes­sy Para­dis i Johnny’ego Deepa. Karl Lager­feld widzi jej…