ModaNewsroom

The Odder Side Playa – wiosna-lato 2019

The Odder Side Playa to obok premierowego dropu polskiej marki, najnowsza linia powstała specjalnie z myślą o lecie.  Wszystko dlatego, że znajdziecie w niej minimalistyczne kostiumy kąpielowe: dwuczęściowe, wykończone falbanką, a także jednoczęściowe z głębokim wycięciem na plecach bądź wiązaniami na ramionach – wszystkie w pięknych, stonowanych, klasycznych odcieniach: koralowym, oliwkowym oraz czarnym.

The Odder Side Playa

The Odder Side Playa

Tego lata z The Odder Side łatwo skom­ple­tu­je­cie let­ni look, nie tyl­ko na pla­żę! Oprócz kostiu­mów kąpie­lo­wych w naj­now­szej linii Playa poja­wi­ły się zwiew­ne sukien­ki, kimo­na, wią­za­ne na ramio­nach krót­kie topy, a tak­że płó­cien­ne, eko­lo­gicz­ne tor­by w kształ­cie koszy­ka – wszyst­ko nie­za­stą­pio­ne, kie­dy w upal­ne dni chcesz wyglą­dać sty­lo­wo. 

Linia Playa to nie jedy­na nie­spo­dzian­ka, jaką tego lata przy­szy­ko­wa­ła mar­ka. Kolej­ny, let­ni drop The Odder Side to spo­ro nowo­ści, bowiem po dwóch latach pra­cy mar­ka może pochwa­lić się wła­sny­mi, kul­to­wy­mi, jean­so­wy­mi szor­ta­mi, któ­re są per­fek­cyj­ną bazą każ­dej gar­de­ro­by! Na chłod­niej­sze dni i wie­czo­ry ide­al­nie spraw­dzą się wyko­na­ne z domiesz­ki lnu oraz baweł­ny lek­ki swe­ter z obni­żo­ny­mi ręka­wa­mi bądź zapi­na­ny na guzi­ki kar­di­gan w sty­lu boho. Wią­za­ne sukien­ki, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie już lata poja­wi­ły się w swo­jej zupeł­nie nowej, pia­sko­wej odsło­nie i wyko­na­ne zosta­ły z lnu. Dru­gi drop The Odder Side zwień­cza­ją oczy­wi­ście sukien­ki: krót­kie w sty­lu kimo­no, a tak­że wyjąt­ko­wa, czer­wo­na maxi.

minimalistyczne kostiumy kąpielowe, The Odder side play, kostium kąpielowy The Odder Side minimalistyczne kostiumy kąpielowe, The Odder side play, kostium kąpielowy The Odder Side The odder side lniana sukienka, różowa sukienka, sukienka z lnu The odder side kimono, the odder side szorty dzinsowe, the odder side kostium kąpielowy The odder side sukienka, krótka sukienka echru, lniania sukienka The odder side sweater The odder side sukienka, różowa sukienka The odder side sukienka, biała sukienka, sukienka z lnu, lniana sukienka The odder side dżemper, the odder side sweatshirt The Odder side sukienka, The odder side lniana sukienka The Odder side sukienka, The odder side lniana sukienka, długa sukienka The Odder side sukienka, The odder side lniana sukienka The odder side play, kostium kąpielowy The odder side Sukienka The odder side, krótka sukienka the odder side The odder side sweatshirt, The odder side top kostium kąpielowy The odder side play

Komentarze

komen­ta­rzy