Styl życia

Jak cię widzą, tak cię piszą!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia:  aceshowbiz.com Dla­cze­go pro­fe­sjo­nal­ny wize­ru­nek ma zna­cze­nie? Może ci się wyda­wać, że jeśli twój biz­nes ogra­ni­cza się do stro­ny lub fan page’a z tysią­ca­mi laj­ków, nie musisz przej­mo­wać się tym, jakie robisz…

Więcej