Moda

Wspomnienie lata - ciepłe i wygodne, kolorowe bluzy na jesień 2020

Nawet latem nie może­my obejść się bez tej czę­ści gar­de­ro­by, jaką są blu­zy. Z kap­tu­rem bądź bez, dopa­so­wa­ne czy over­si­ze – ratu­ją pod­czas chłod­nych wie­czo­rów i świet­nie współ­gra­ją ze sukien­ka­mi czy spód­ni­ca­mi. Jesie­nią, kie­dy pogo­da…

Więcej
ModaNewsroom

HILFIGER DENIM ZMIENIA NAZWĘ NA TOMMY JEANS

  Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger zmie­nia swo­ją glo­bal­ną denim stra­te­gię.   AMSTERDAM, HOLANDIA (Listo­pad 2017) – Mar­ka Tom­my Hil­fi­ger, któ­ra nale­ży do PVH Corp., zmie­nia swo­ją glo­bal­ną stra­te­gie doty­czą­cą denim. Od kolek­cji „Pre-Spring 2018” HILFIGER DENIM…

Więcej