ModaNewsroom

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60. przez kul­to­wą model­kę Twig­gy. Mod­ne są przede wszyst­kim cie­płe, miłe…

Więcej
ModaNewsroom

Kasia Struss w filmowej kampanii Simple CP na jesień/zimę 2017

Zbli­ża­ją­cy się sezon jesień/zima 2017–18 przy­no­si nowe spoj­rze­nie na dam­ską modę i moc­ne odwo­ła­nie do nazwy mar­ki, któ­ra zakła­da oszczęd­ność for­my i szla­chet­ny mini­ma­lizm. Two­rząc naj­now­szą kolek­cję, zespół pro­jek­tanc­ki Sim­ple CP posta­wił na pro­sto­tę i…

Więcej