Jedzenie

Lody bakaliowo-ajerkoniakowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 100 ml ajer­ko­nia­ku 175 ml mle­ka 4 łyż­ki cukru pudru 375 ml śmie­tan­ki 36% dodat­ko­wo: rodzyn­ki, tłu­czo­ne orze­chy ara­chi­do­we i pista­cje Pora­dy: Likier wymie­sza­łam z mle­kiem. Schło­dzo­ną śmie­tan­kę ubi­łam na puszy­stą pia­nę, pod…

Więcej
JedzenieStyl życia

Szybkie lody z Baileysem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki 175 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go sło­dzo­ne­go ( z pusz­ki) 2 łyż­ki kawy roz­pusz­czal­nej w prosz­ku 2 łyż­ki likie­ru kawo­we­go albo inne­go alko­ho­lu Pora­dy: Ubi­jam wszyst­kie skład­ni­ki po…

Więcej