Szybkie lody z Baileysem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

lodziory11

Skład­ni­ki:

  • 300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki
  • 175 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go sło­dzo­ne­go ( z pusz­ki)
  • 2 łyż­ki kawy roz­pusz­czal­nej w prosz­ku
  • 2 łyż­ki likie­ru kawo­we­go albo inne­go alko­ho­lu

Pora­dy:

Ubi­jam wszyst­kie skład­ni­ki po za alko­ho­lem na puszy­stą masę. Na koniec deli­kat­nie mie­szam z alko­ho­lem, prze­kła­dam do her­me­tycz­ne­go pudeł­ka i wsta­wiam do zamra­zar­ki na noc albo na min. 6 godzin.

lodziory5

lodziory2

lodziory3

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy