UrodaVers24 favorites

Pielęgnacja ust krok po kroku

Czę­sto nasza codzien­na pie­lę­gna­cja ust ogra­ni­cza się tyl­ko do nało­że­nia bal­sa­mu lub waze­li­ny tuż przed wyj­ściem z domu. W dobie mato­wych poma­dek, któ­re moc­no wysu­sza­ją usta, może to nie wystar­czać. Tym bar­dziej, gdy na zewnątrz…

Więcej