Lniane sukienki na lato

Naresz­cie docze­ka­li­śmy się praw­dzi­wie upal­ne­go lata. Nie­ste­ty, kie­dy jest gorą­co czę­sto się poci­my i nie wie­my jak odpo­wied­nio się ubrać. Nie zawsze bowiem sukien­ka czy…