PolecaneVers24 Bloguje

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Naro­dzi­ny dziec­ka mogą wywo­łać mie­szan­kę sil­nie skraj­nych emo­cji –  od pod­nie­ce­nia i rado­ści po strach i nie­po­kój. Mogą rów­nież spo­wo­do­wać coś, cze­go na pew­no się nie spo­dzie­wasz – depre­sję. Więk­szość nowych matek doświad­cza po porodzie…

Więcej