ModaNewsroomPolecane

H&M Studio wiosna/lato 2019

H&M Stu­dio wiosna/lato 2019 inspi­ru­je do podró­żo­wa­nia. Kolek­cja jest pro­po­zy­cją dla nowo­cze­snej glam glob­tro­ter­ki, to eks­cy­tu­ją­ca kom­bi­na­cja lek­kich, cha­rak­te­ry­stycz­nych moty­wów i wyra­zi­stych kro­jów. Kolek­cja H&M Stu­dio wiosna/lato 2019, opra­co­wa­na przez dedy­ko­wa­ny zespół pro­jek­to­wy H&M we…

Więcej