Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każ­dy pokaz domu mody Cha­nel to jeden z naj­waż­niej­szych i zara­zem naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych  punk­tów pary­skie­go Tygo­dnia Mody. Tym razem Grand Pala­is zamie­nił się w pary­ski…