NewsroomUrodaVers24 favorites

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum napraw­cze, któ­re dzia­ła cuda. Sil­ną, tym razem dzie­się­cio­krot­nie skon­cen­tro­wa­ną technologię…

Więcej