ModaPolecaneTrendy

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY 2019

Minimalistyczne, zwiewne i takie, na których rozkwitają kwiaty – takie są najmodniejsze sukienki dla gości weselnych na wiosnę lato 2019. Poznajcie trendy i kolory w nadchodzącym sezonie! 

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY WIOSNA LATO 2019

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY WIOSNA LATO 2019: H&M, Man­go, The Refor­ma­tion, Zara, Zaqu­ad, Edi­ted

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY WIOSNA LATO 2019

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY WIOSNA LATO 2019: Rixo, M.I.H JEANS, Mar­lu, PETAR PETROV, LOVESHACKFANCY, RIXO

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – NAJMODNIEJSZE MODELE WIOSNA LATO 2019

Nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce, lek­kie i swo­bod­ne – takie sukien­ki dla gości wesel­nych prze­wi­dzie­li pro­jek­tan­ci w wio­sen­no-let­nim sezo­nie 2019. Pokry­te kolo­ro­wy­mi cęt­ka­mi czy grosz­ka­mi i wyko­na­ne z poły­skli­we­go jedwa­biu z saty­ną, a może kwie­ci­ste i malow­ni­cze – zatrium­fu­ją pod­czas przy­jęć.

 Wspo­mnia­ne sukien­ki dosko­na­le spraw­dzą się w zaaran­żo­wa­nej prze­strze­ni w ogro­dzie. Jeśli woli­cie gład­kie roz­wią­za­nia, wybierz­cie ołów­ko­we mode­le z baskin­ką w odcie­niu more­li czy brzo­skwi­ni, któ­re doda­dzą Waszej buzi świe­żo­ści i wpro­wa­dzą Was w pogod­ny nastrój. Kolej­nym warian­tem sukie­nek są te zdo­bio­ne wią­za­nia­mi, kokar­da­mi i bufa­mi – mogą wystą­pić w kar­me­lo­wym odcie­niu, błę­ki­cie, lilii czy pudro­wym różu. W tym sezo­nie panu­je moda na ultra-dziew­czę­cość wyra­żo­ną za pomo­cą swo­bod­nych kro­jów, tka­nin i rado­snych barw – sta­wia­my więc na sukien­ki w kli­ma­cie Jean­ne Damas, fra­cun­cu­skiej it girl, któ­ra nosi je nie tyl­ko na przy­ję­cia, ale i na co dzień łącząc z wikli­no­wym koszy­kiem. Z ele­ganc­kich, sto­no­wa­nych pro­jek­tów przy­da­dzą się nato­miast te z marsz­cze­nia­mi w odcie­niach nude – od cie­płe­go kar­me­lu po mlecz­ny beż. 

Któ­rą sukien­kę wybie­rze­cie na ślub­ne przy­ję­cie w ogro­dzie?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy