JedzenieStyl życia

Piękne kanapki na śniadanie

Niedziela to jedyny dzień w tygodniu, w którym większość z Nas może pozwolić sobie na celebrowanie śniadania w gronie najbliższych – bez pośpiechu, obowiązków szkolnych i zawodowych. Przygotowywanie wspólnego porannego posiłku to świetna zabawa dla małych i dużych. Śniadaniowe menu nie powinno być zbyt skomplikowane i czasochłonne, a proste w przygotowaniu i przede wszystkim smaczne. Piękne kanapki na śniadanie to pomysł idealny!

Piękne kanapki na śniadanie

Pięk­ne kanap­ki na śnia­da­nie – jak je wyko­nać? Wystar­czy ciem­ne pie­czy­wo, Wasze ulu­bio­ne warzy­wa (pro­po­nu­je­my: garść pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych, awo­ka­do) i owo­ce (my posta­wi­li­śmy na bana­ny, borów­ki ame­ry­kań­skie), masło orze­cho­we lub ulu­bio­na kon­fi­tu­ra, by wycza­ro­wać lubia­ne przez wszyst­kich śnia­da­nie, któ­re­mu nie oprze się nawet naj­więk­szy nie­ja­dek. Odro­bi­na fan­ta­zji spra­wi, że przy­go­to­wa­ne przez Nas kanap­ki będą ucztą nie tyl­ko dla pod­nie­bie­nia, ale i dla oczu. Dodat­ko­wo doza śmie­chu i dobrej zaba­wy całą rodzi­ną gwa­ran­to­wa­na!

Piękne kanapki na śniadaniePiękne kanapki na śniadanie Piękne kanapki na śniadanie Piękne kanapki na śniadanie

Smacz­ne­go!

 

Tekst: Ola Kowal­ska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Placuszki twarogowe

Pysz­ny pod­wie­czo­rek dla małych i dużych.
Więcej