ModaMust haveNewsroomPolecane

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę

Jak utrzymać ciepło w pierwsze, wiosenne wieczory? Owszem – sposób, w jaki najczęściej nosimy kardigan niekoniecznie zapewnia odporność na chłód, jednak nie do końca o to chodzi. Kiedy dni stają się cieplejsze, wystarczy, że będziesz nosić je bez niczego, do prostych, klasycznych jeansó w stylu vintage. Czy może być lepszy zestaw, niż koronkowy stanik ‚kaszmirowy kardigan, para dobrych jeansów i delikatna opalenizna? Modelki, m.in. Kaia Gerber i Bella Hadid pokochały proste kardigany w stylu dziewczyny z sąsiedztwa, niczym z lat 90. 

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę: &Other stories kardigan, Miu Miu kardigan, &Other stories kardigan, KING & TUCKFIELD kardigan, Rouje kardigan, H&m kardigan, Zara kardigan, ALEXACHUNG kardigan, Zara kardigan.

Naj­pięk­niej­sze kar­di­ga­ny na wio­snę: &Other sto­ries kar­di­gan, Miu Miu kar­di­gan, &Other sto­ries kar­di­gan, KING & TUCKFIELD kar­di­gan, Rouje kar­di­gan, H&m kar­di­gan, Zara kar­di­gan, ALEXACHUNG kar­di­gan, Zara kardigan.

Kar­di­gan możesz nosić na wie­le spo­so­bów: zarzu­co­no wokół ramion, non­sza­lanc­ko roz­pię­ty czy narzu­co­ny na pro­sty top bądź let­nią sukien­kę. 

Na rand­kę z powo­dze­niem załóż baweł­nia­ny kar­di­gan na ele­ganc­ki sta­nik, zaś na impre­zie czy ele­ganc­kim wyj­ściu kar­di­gan pięk­nie będzie kom­po­no­wał się z saty­no­wą, czar­ną, pro­stą sukien­ką i szpil­ka­mi. Cały sekret tkwi w tym, by wyglą­dał dosłow­nie jak narzu­co­ny w bie­gu. Nic prost­sze­go, praw­da? Wybór odpo­wied­nich ubrań wio­sną to nie lada wyzwa­nie. Chce­my pozbyć się cięż­kich, gru­bych okryć wierzch­nich, ale wio­sna to czas pierw­szych rześ­kich, wietrz­nych poran­ków. Dni sta­ją się zaś znacz­nie cie­plej­sze, jed­nak wie­czo­ry nadal są chłod­ne. Podob­nie – stąd marzy­my już, by porzu­cić war­stwy, a jed­no­cze­śnie chce­my czuć się kom­for­to­wo i przy­tul­nie. To wła­śnie naj­lep­sza pogo­da na swe­try! W tym sezo­nie z pew­no­ścią roz­pię­ty kar­di­gan skrad­nie wasze ser­ca, a ich cie­plej­sze wer­sje spra­wią, że będzie ide­al­ny na pierw­sze dni wio­sny. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy