ModaPolecaneTrendy

Koszula z dużym kołnierzykiem – trend na wiosnę 2020

Lubimy takie powroty w modzie. Wiktoriański, piękny trend – biała koszula z dużym, obszernym kołnierzem właśnie powrócił w tym sezonie. Świat mody, który nieustannie stara się nas zaskakiwać wyraźnie zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju i prostoty, proponując modę w stylu vintage. Mimo to, projektanci na swój sposób starają się dodać prostym koszulom z kołnierzykiem z epoki edwardiańskiej współczesnego, niepowtarzalnego sznytu. Nowoczesne elementy? Koronki, czy fantazyjne obszycia. 

Koszula z dużym kołnierzykiem - trend na wiosnę 2020

Koszu­la z dużym koł­nie­rzy­kiem – trend na wio­snę 2020: Pie­ces – bia­ła koszu­la z duzym koł­nie­rzy­kiem, Miu Miu bia­ła koszu­la, Arket bia­ła koszu­la, Pixie bia­ła koszu­la, Rec­la­imed Vin­ta­ge inspi­red – bia­ła dopa­so­wa­na koszu­la z fal­ba­nia­stym koł­nie­rzy­kiem, Pull and Bear bia­ła koszu­la, Gan­ni bia­ła koszula.

Jeśli chcesz wzbo­ga­cić swo­ją gar­de­ro­bę o ponad­cza­so­we kla­sy­ki, któ­re będziesz nosić czę­sto, bia­ła koszu­la jest wybo­rem ide­al­nym. Nie­za­leż­nie od tego, czy zamie­rzasz ją sty­li­zo­wać ele­ganc­ko i nosić pod sukien­ką czy bar­dziej non­sza­lanc­ko – wycią­ga­jąc duży koł­nierz na wierzch over­si­zo­wej, spor­to­wej blu­zy,  koszu­la z koł­nie­rzy­kiem z pew­no­ścią jest ide­al­na na każ­dą okazję.

Jesz­cze nigdy bycie mod­ni nie było tak pro­ste. Nie­ko­niecz­nie musisz się­gać po koszu­lę od zna­ne­go pro­jek­tan­ta – wystar­czy tyl­ko, gdy dokład­nie prze­szu­kasz sza­fę Bab­ci, lub wybie­rzesz się  na jej poszu­ki­wa­nie do skle­pów vin­ta­ge. Aby prze­nieść się w cza­sie, sprawdź­cie nasz wybór kla­sycz­nych, bia­łych koszul z dużym koł­nie­rzy­kiem. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy