ModaNewsroom

JAK PRZYGOTOWAĆ SWOJĄ SZAFĘ NA JESIEŃ 2019?

Chociaż lato trwa na całego, to wakacyjne wyprzedaże mogą stanowić doskonałą okazję na zaplanowanie jesiennej garderoby. Zobaczcie, na co warto wygospodarować miejsce w swojej szafie i jakie must-have’s sezonu będą królować w kolejnym sezonie! 

modne ubrania jesień 2019, moda 2019, trendy na jesień 2019

JESIENNA GARDEROBA 2019 – MUST HAVE’S: THE ROW dżin­sy, KHAITE koszu­la, DOLCE & GABBANA opa­ska, GUCCI żakiet, CO sukien­ka, KHAITE swe­ter, JACQUEMUS kol­czy­ki, BALENCIAGA buty, STAUD toreb­ka, ACNE STUDIOS dżin­sy, ISABEL MARANT spodnie.

JESIENNA GARDEROBA 2019 – MUST HAVE’S

Na pół­kach skle­po­wych i por­ta­lach odzie­żo­wych znaj­dzie­cie kra­cia­ste mary­nar­ki z twe­edu, zdo­bio­ne zło­ty­mi guzi­ka­mi, któ­re świet­nie pasu­ją do dżin­so­wych spodni i bot­ków. Miło­śnicz­ki ele­gan­cji poko­cha­ją czar­ne bluz­ki z kre­py i saty­ny w nowo­cze­snym wyda­niu, bo wią­za­ne na sznu­ro­wa­dła. W Waszej gar­de­ro­bie nie może też zabrak­nąć kla­sy­ków, takich jak kasz­mi­ro­wy swe­ter, skó­rza­ne buty na kwa­dra­to­wym obca­sie czy weł­nia­ne spodnie typu high waist z man­kie­ta­mi. Ostat­ni model odda­je styl Katha­ri­ne Hep­burn, któ­ra do swo­ich out­fi­tów wpro­wa­dza­ła męski sznyt. 

DŻINSY TYPU MOM FIT – GDZIE ZNALEŹĆ? 

Uwiel­bia­cie sukien­ki w wik­to­riań­skim sty­lu? Dla Was są czar­ne mode­le z balo­nia­sty­mi ręka­wa­mi, roman­tycz­ny­mi bufa­mi czy hafto­wa­ny­mi wstaw­ka­mi. Dłu­gość midi dosko­na­le spro­sta kapry­śnej, chłod­niej­szej pogo­dzie. Jesien­ną sty­li­za­cje uzu­peł­nią rów­nież intry­gu­ją­ce dodat­ki, takie jak mini toreb­ki ze skó­ry kro­ko­dy­la, kształ­tem przy­po­mi­na­ją­ce kufer­ki czy waliz­ki podróż­ne oraz wiszą­ce kol­czy­ki. Wszyst­kie ele­men­ty gar­de­ro­by zanu­rzo­no w orze­cho­wym, maho­nio­wym, bor­do­wym, śliw­ko­wych, butel­ko­wo-zie­lo­nym oraz czar­nym kolo­rze. 

Tek­sy: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy