ModaPolecaneTrendy

CZARNA SUKIENKA NA LATO – JAKĄ WYBRAĆ?

Wbrew pozorom, czarny kolor sukienki nie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie na jesienno-zimowe pory roku. Jeśli postawimy na funkcjonalną, przewiewną i przyjazną dla skóry tkaninę, z której jest wykonana, możemy nosić ją latem, i w ciągu dnia, i wieczorem na randkę. Zobaczcie, jakie najmodniejsze modele, w ulubionym kolorze Coco Chanel, wybrać w tym sezonie!

 

MANGO, H&M, ASOS DESIGN, MATIN czarna sukienka

MANGO, H&M, ASOS DESIGN, MATIN

CZARNA SUKIENKA– TRENDY WIOSNA LATO 2019

Latem 2019 dosko­na­le spraw­dzą się baweł­nia­ne, lnia­ne sukien­ki z kwa­dra­to­wym dekol­tem i buf­ka­mi. Są  deko­ro­wa­ne guzi­ka­mi, a „krop­kę nad i” sta­no­wią zmy­sło­we roz­cię­cia eks­po­nu­ją­ce nogi. Dłu­gie warian­ty nosi­my z rzym­ski­mi san­da­ła­mi lub faso­na­mi butów na geo­me­trycz­nym obca­sie, odmie­nia­ją­cy­mi cha­rak­ter sty­li­za­cji w nie­co bar­dziej awan­gar­do­wą. Kolej­ną odsło­ną czar­nych, popu­lar­nych sukie­nek, są  pro­jek­ty deko­ro­wa­ne hafta­mi i ażu­rem, bądź dekol­tem V i wycię­ciem typu pętel­ka. W rusty­kal­nym kli­ma­cie, świet­nie współ­gra­ją ze sło­mia­ny­mi kape­lu­sza­mi czy wikli­no­wy­mi toreb­ka­mi. 

The Reformation, The Odder Side, H&M, ASOS DESIGN, ZIMMERMANN czarna sukienka

The Refor­ma­tion, The Odder Side, H&M, ASOS DESIGN, ZIMMERMANN

Szy­deł­ko­we sukien­ki i te w prąż­ki zda­dzą egza­min pod­czas spa­ce­ru nad brze­giem morza, a na rand­ce z powo­dze­niem spraw­dzi się czar­na, baweł­nia­na mini w sty­lu boho. Tra­pe­zo­wa krót­ka sukien­ka na ramiącz­kach to dosko­na­ła opcja dla kobiet lubią­cych spę­dzać czas na łonie natu­ry. Model ten może­cie nosić tak­że w wer­sji city, łącząc go z san­da­ła­mi na obca­sie czy espa­dry­la­mi w paski. Nie­za­leż­nie od tego, jaki krój sukien­ki wybie­rze­cie, postaw­cie na przy­ja­zne i natu­ral­ne tka­ni­ny, któ­re dosko­na­le znio­są gorą­ce tem­pe­ra­tu­ry. Wśród nich znaj­du­ją się len, koron­ka baweł­nia­na, batyst czy jedwab. 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Wybór: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy