Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki IOSSI

IOSSI to kolejna polska marka warta uwagi miłośniczek naturalnych kosmetyków. Co wyróżnia IOSSI? Wszystkie kosmetyki są w 100% pochodzenia naturalnego, wykonywane własnoręcznie
w małych seriach. Dodatkowo ich działanie wzmocnione jest wiedzą dotycząca aromaterapii, zawierają one dużo olejków eterycznych.

Kosmetyki naturalne IOSSI

Kosmetyki naturalne IOSSI

 

IOSSI to mała manu­fak­tu­ra, któ­ra two­rzy kosme­ty­ki przy­ja­zne dla Nas i nasze­go świa­ta. Pro­duk­ty te są w peł­ni natu­ral­ne, wol­ne od sztucz­nych zapa­chów i innych szko­dli­wych dodat­ków. Skła­da­ją się z natu­ral­nych i orga­nicz­nych – ole­jów, maseł, olej­ków ete­rycz­nych, wycią­gów roślin­nych i wita­min. Co cie­ka­we, IOSSI ma rów­nież kącik dla Panów, gdzie znaj­dzie­cie masła do cia­ła, kre­my i ole­jek do pie­lę­gna­cji bro­dy. W ofer­cie znaj­dzie­cie tak­że spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne świą­tecz­ne zesta­wy kosme­ty­ków w pro­mo­cyj­nej cenie.

Vers-24 pole­ca IOSSI kosme­ty­ki!

kosmetyki przyjazne dla naszego świata

Produkty IOSSI

Produkty IOSSI

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
iossi.eu
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *