ModaNewsroom

WEEKDAY  kreatywnie – poznajcie Weekly Prints

Weekly Prints to wyjątkowa inicjatywa Weekday, stworzona dla ludzi lubiących kreatywne i nietypowe rozwiązania.

Zeitgeist – bo tak nazywa się ten projekt, to nadruki odzwierciedlające bieżące wydarzenia w kulturze popularnej jak i społeczeństwie. 

WEEKDAY  kreatywnie – poznajcie Weekly Prints

Mar­ka co tydzień, za każ­dym razie zamiesz­cza na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej w zakład­ce https://www.weekday.com/en_eur/zeitgeist.html nowy, cał­ko­wi­cie uni­ka­to­wy pro­jekt t‑shirtu. W dodat­ku na spe­cjal­ne żąda­nie, koszul­ki dru­ko­wa­ne są w skle­pie inter­ne­to­wym. Wśród nich na t‑shirtach zna­lazł się już nadruk obce­go, Donal­da Trum­pa, hasła i cyta­ty, Gren­lan­dia czy postać kre­sków­ko­wa – Sonic.  

WEEKDAY Weekly Prints WEEKDAY Weekly Prints WEEKDAY Weekly Prints GREENLAND BELONGS TO GREENLAND Weekday MY FRIENDS GOT ABDUCTED AND ALL I GOT WAS THIS T-SHIRT Weekday NOT RETIRED. JUST TIRED. T-shirt

Co wię­cej, koszul­ki dostęp­ne są w sprze­da­ży jedy­nie przez tydzień, w ogra­ni­czo­nych ilo­ściach, a ich cena bez wzglę­du na wzór wyno­si jedy­nie 64 zło­te. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy