ModaNewsroom

Veneziana Nuova – elegancja w nowoczesnym wydaniu

Zapraszamy Cię do włoskiego świata Veneziana Nuova gdzie elegancja w nowoczesnym wydaniu łączy się z wygodą.

Zapraszamy Cię do włoskiego świata Veneziana Nuova gdzie elegancja w nowoczesnym wydaniu łączy się z wygodą. Veneziana Nuova to piękne i seksowne body 
 jak również kombinezony idealne do ćwiczeń 
 i na randkę, stylowe pasy do pończochy 
 oraz unikalne wzory rajstop i pończoch. To co urzeka w wydaniu Veneziana Nuova 
 to eklektyczny styl, wysoka jakość oraz
 „ wielozadaniowość” produktów. Świetnie sprawdzą się w wydaniu casual jak również w wersji bardziej eleganckiej, wieczorowej.
 
 Veneziana Nuova to linia premium włoskiej marki Veneziana, obecnej na rynku od ponad 30 lat. Nowa odsłona marki powstała specjalnie dla kobiet aktywnych i świadomych siebie oraz doceniających wysoką jakość produktów.

Vene­zia­na Nuova to piękne i sek­sow­ne body 
 jak również kom­bi­ne­zo­ny ide­al­ne do ćwiczeń 
 i na rand­kę, sty­lo­we pasy do pończochy 
oraz uni­kal­ne wzo­ry raj­stop i pończoch.

To co urze­ka w wyda­niu Vene­zia­na Nuova 
 to eklek­tycz­ny styl, wyso­ka jakość oraz
 „wielozadaniowość” produktów. Świetnie spraw­dzą się w wyda­niu casu­al jak również w wer­sji bar­dziej ele­ganc­kiej, wieczorowej.

Vene­zia­na Nuova to linia pre­mium wło­skiej mar­ki Vene­zia­na, obec­nej na ryn­ku od ponad 30 lat. Nowa odsło­na mar­ki powsta­ła spe­cjal­nie dla kobiet aktyw­nych i świadomych sie­bie oraz doceniających wyso­ką jakość produktów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy