ModaMust have

Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić?

Czas odcza­ro­wać zwie­rzę­ce prin­ty, któ­re być może do tej pory koja­rzy­ły Ci się tyl­ko z Safa­ri, kiczem bądź seria­lem Dyna­stia. Ich naj­więk­sza zale­tą bez wąt­pie­nia jest to, że dzia­ła­ją jak magnes i natych­miast przy­cią­ga­ją spojrzenia.…

Więcej