Retro/ Future – kolekcja Concept AW15/16

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­na kolek­cja Rese­rved zachwy­ca połą­cze­niem pro­stych form, i wyjąt­ko­wych tka­nin. Głów­ną inspi­ra­cją był styl retro rodem z lat 70, oraz dla kon­tra­stu…