Zdrowie

Żurawina - przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry zwy­kle jest sło­dzo­ny oraz mie­sza­ny z inny­mi soka­mi owo­co­wy­mi. Inne…

Więcej