GIA CARANGI – Miało być inaczej

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: giacarangi.org, huffingtonpost.ca Dzi­siaj nale­ża­ła­by z pew­no­ścią do poko­le­nia star­szych, ale wciąż zdu­mie­wa­ją­co pięk­nych i zawo­do­wo speł­nia­ją­cych się super­mo­de­lek. Życie i karie­ra Gii Caran­gi poto­czy­ły…