Jak dbać o zdrowy sen?

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Rysu­nek: Mario­la Pie­cho­wicz Ist­nie­je wie­le czyn­ni­ków, któ­re mogą zakłó­cać spo­koj­ny sen. Wśród nich jest kil­ka popu­lar­nych środ­ków pobu­dza­ją­cych, takich jak kawa oraz…