Najlepsze świece zapachowe

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia:  zara.home.com, hm.com.pl, pakamera.pl, nap.com.pl, .moncredo.pl Nie ma zna­cze­nia, gdzie ją posta­­wi­­cie- w salo­nie, sypial­ni czy w łazie­n­ce- świe­ca to gwa­ran­cja natych­mia­sto­wej popra­wy nastro­ju.…