Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com Nic nie popra­wi bar­dziej humo­ru niż owo­co­wo-kwia­to­we nuty zamknię­te w pięk­nych, wio­sen­nych fla­ko­nach.   Marc Jacobs po raz kolej­ny…

Perfumy od Tous: zapach miłości dla przyjaciółek

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we TOUS to hisz­pań­ska mar­ka two­rzą­ca biżu­te­rię, toreb­ki i zapa­chy. Jej sym­bo­lem i zna­kiem roz­po­znaw­czym jest miś. Oka­zu­je się, że…