Pretensjonalny czy wrażliwy? Dlaczego „Zabił własną matkę”?… Xavier Dolan

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: madame.lefigaro.fr Kie­dy po raz pierw­szy zoba­czy­łam film „Zabi­łem moją mat­kę”, byłam nim zafa­scy­no­wa­na. Jed­nak to nie fabu­ła, sce­no­gra­fia, czy dźwięk przy­cią­gnę­ły moją uwa­gę.…