Wzruszające reklamy, które chwytają za serce i dają do myślenia

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Czy regu­łą jest, ze rekla­ma jest nie­chcia­nym prze­ryw­ni­kiem pro­mu­ją­cym obniż­ki w skle­pie, któ­ry prze­szka­dza nam w oglą­da­niu ulu­bio­ne­go seria­lu? Nie­ste­ty czę­sto tak,…