W służbie modzie! Wojskową zieleń polecamy nie tylko w szeregi!

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk Masku­ją­ca, sto­no­wa­na i “zga­szo­na” zie­leń zdo­mi­no­wa­ła jesien­ne kolek­cje domów mody Bal­ma­in, Isa­bel Marant czy Lanvin. „Woj­sko­wą zie­leń” nosimy…

Polowanie na design na WZORACH

24 maja odby­ły się po raz trze­ci War­szaw­skie Tar­gi Desi­gnu Wzo­ry. W indu­strial­nej prze­strze­ni dru­kar­ni na Pra­dze moż­na było poroz­ma­wiać i kupić meble pol­skich projektantów.…