Moda

WZORY na gwiazdkę! 

WZORY na gwiazd­kę!  Miej­sce: Dom Towa­ro­wy Bra­ci Jabł­kow­skich, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa Ter­min: 21–22 grud­nia 2019 r., godz. 11:00- 19:00 Pre­zen­ty na ostat­nią chwi­lę? Nic nie szko­dzi – „Wzo­ry na gwiazd­kę!” ura­to­wa­ły już nie­jed­ne­go spóźnialskiego…

Więcej