Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tumblr.com, jedenactkocek.cz Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych…