Siła witaminy C

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24  Wita­mi­na C (kwas askor­bi­no­wy) jest zna­na przede wszyst­kim z tego, że wspo­ma­ga naszą odpor­ność. Jed­nak to nie jedy­na jej wła­ści­wość.…