ModaTrendy

Wild baby

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk, whatoliviadid.com, net-a-porter.com, zara.com, hm.com, freepeople.com, wendyslookbook.com Przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za prze­jaw kiczu zwie­rzę­cy print jest już ele­men­tem ponad­cza­so­wym, któ­ry nigdy nie wycho­dzi z mody, w poszcze­gól­nych sezo­nach przy­bie­ra­jąc na sile. Wio­sną i…

Więcej