Top 10: biały lakier do paznokci

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, polyvore.com Kolor bia­ły to kla­sy­ka – oczy­wi­ście w naj­czyst­szej posta­ci. Jego zale­ty? Pierw­sza: Pro­sto­ta, któ­ra spraw­dza się w każ­dych oko­licz­no­ściach.…