Jak ubrać mężczyznę na wesele?

Sier­pień i wrze­sień to czas, kie­dy do naszych skrzy­nek przy­cho­dzi naj­wię­cej zapro­szeń na ślu­by i wese­la. Bez wąt­pie­nia więk­szość z nas, sty­li­za­cje na tę oka­zję…

IDEALNE SUKIENKI NA WESELE

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: moliera2.com, polyvore.com, mytheresa.com, bizuu.pl, e-simple-cp.com, pinterest.com Dosta­jesz zapro­sze­nie na czyjś ślub i jed­na z pierw­szych myśli to: w co mam się ubrać?. Sezon ślu­bów i wesel…