Jak uczynić pakowanie łatwiejszym?/Wskazówki dla podróżnych

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Sezon urlo­po­wy tuż, tuż, i zapew­ne wie­lu z Was zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy urlop, aby odpo­cząć od codzien­ne­go hała­su i…