JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść truskawki?

Sezon tru­skaw­ko­wy w peł­ni. Pysz­ne, aro­ma­tycz­ne owo­ce war­to włą­czać do menu nawet codzien­nie, aby zaspo­ko­ić ocho­tę na sło­dy­cze. Tru­skaw­ki są nisko­ka­lo­rycz­ne. Oso­by sto­su­ją­ce die­tę reduk­cyj­ną mogą je jeść bez obaw o syl­wet­kę. Naj­le­piej łączyć tru­skaw­ki…

Więcej