ModaNewsroom

Kolaboracja Fendi i Rihanny, Sarah Jessici Parker oraz Jourdan Dunn

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: wwd.com Fen­di ogło­sił współ­pra­cę z pię­cio­ma gwiaz­da­mi świa­ta muzy­ki, mody oraz kina w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Pio­sen­kar­ka Rihan­na, aktor­ka Sarah Jes­si­ca Par­ker oraz Rachel Fein­ste­in, model­ka Jour­dan Dunn i blo­ger­ka Lean­dra Medi­ne stworzą…

Więcej