ModaTrendy

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Cie­płe, a może też zwiew­ne i lek­kie? Jakie tka­ni­ny nosi­my, by stwo­rzyć jesien­ne sty­li­za­cje 2018?  TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks, któ­ry nosi­my na spodniach z roz­sze­rza­ną nogaw­ką oraz dłuż­szych miodowych…

Więcej