ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX "SWAROVSKI"

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­skich. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia widocz­ny  w szcze­gól­no­ści w bla­sku lam­py bły­sko­wej. Dwa lata później…

Więcej