ModaTrendy

Jak nosić spodnie culottes?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Naj­wyż­sza pora zabrać się za sze­ro­kie, przy­cię­te spodnie – culot­tes (nie­któ­rzy zwą je gau­cho pants). Od momen­tu, gdy poja­wi­ły się u Céli­ne i Louis Vuit­ton, ich „karie­ra” nabra­ła tem­pa. Na począt­ku zacznie­my od…

Więcej