Zdrowie

Sezon na śliwki

Nad­szedł sezon na śliw­ki. Są zdro­we i pysz­ne. Owo­ce te są na co dzień nie­do­ce­nia­ne i pomi­ja­ne w posił­kach. War­to korzy­stać z bogac­twa wita­min i skład­ni­ków ukry­tych w nich. Za co war­to poko­chać śliw­ki? Śli­wy…

Więcej