ModaNewsroom

Luksusowe akcesoria vintage na Showroom.pl

SHOWROOM roz­sze­rza swój asor­ty­ment o luk­su­so­we akce­so­ria vin­ta­ge. W ofer­cie znaj­dą się pro­duk­ty 47 marek m.in. Louis Vuit­ton, Celi­ne, Cha­nel, Guc­ci, Pra­da, Fen­di, Bur­ber­ry, Mul­ber­ry, Chri­stian Dior, YSL i Balen­cia­ga. Wpro­wa­dze­nie tej kate­go­rii to jeden…

Więcej