ModaNewsroom

Kolory roku 2016 według Pantone

Przy­cho­dzi taki czas, w któ­rym Insty­tut Pan­to­ne tra­dy­cyj­nie wybie­ra kolor, któ­ry będzie prze­wod­ni w następ­nym roku. Tym razem zamiast zde­cy­do­wać się wyłącz­nie na jeden z pale­ty, posta­no­wio­no ogło­sić, że kolo­ra­mi roku 2016 będą Rose Quartz…

Więcej