ModaNewsroom

Rilke - La Fable JESIEŃ-ZIMA 2015/16

Zmy­sło­wa i nie­oczy­wi­sta – taka jest La Fable, naj­now­sza kolek­cja Ril­ke na sezon jesień-zima 2015/16. Inspi­ra­cją stał się peł­ny tajem­nic, zaska­ku­ją­cy świat bajek. Pięk­ny i nie­do­stęp­ny, niczym foto­gra­fie Tima Wal­ke­ra. Ulot­ne fan­ta­zje na pogra­ni­czu fik­cji…

Więcej