Newsroom

Dlaczego tak trudno dostrzec czerń i błękit? - Stop przemocy wobec kobiet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: collective-evolution.com, huffpost.com Cza­r­no-nie­­bie­­ska, czy bia­­ło-zło­­ta? Jesz­cze nie­daw­no cały świat zada­wał sobie pyta­nie, jak to się dzie­je, że ta sama sukien­ka, któ­ra w rze­czy­wi­sto­ści jest cza­r­no-nie­­bie­­ska, uka­za­na na jed­nej foto­gra­fii, postrze­ga­na jest przez nas w…

Więcej