ModaWydarzenia

Relacja z prezentacji Balmain x H&M

 Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W dniu wczo­raj­szym w Show­ro­omie H&M odby­ła się pre­zen­ta­cja dam­skiej i męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M. Kolek­cja Bal­ma­in x H&M dostęp­na będzie od 5 listo­pa­da w 2 skle­pach w Pol­sce: War­sza­wa, ul. Mar­szał­kow­ska 104/122,…

Więcej