Uroda

PRAVANA JUŻ W POLSCE! 

Od dziś kolo­ry­za­cja wło­sów nie będzie mieć przed Tobą tajem­nic, a Two­je pasma zyska­ją nowy, żywy kolor. PRAVANA to mar­ka, któ­ra zaska­ku­je, szo­ku­je, a zara­zem uza­leż­nia.  Już ofi­cjal­nie dostęp­na jest w Pol­sce! Ciem­ne, blond, a…

Więcej